Odwiedza nas 52 gości oraz 0 użytkowników.

Kalendarium wydarzeń naszej szkoły:

Data

Wydarzenie:

Wrzesień 1996 r.

Rozpoczęcie nauki w segmencie A - klasy I-III SP

Styczeń 1997 r.

Przeniesienie Szkoły Podstawowej

ze starej szkoły do nowej - segment B (klasy IV-VIII)

18 października 1998 r.

Uroczyste otwarcie całości nowego obiektu szkoły, funkcjonuje jako Szkoła Podstawowa,

funkcję dyrektora obejmuje mgr Ewelina Musioł.

1 września 1999 r.

Utworzenie Gimnazjum nr 2 dla uczniów z sołectw Paniówki i Chudów – dyrektorem zostaje mgr Danuta Hirsz.

Styczeń 2000 r.

I Dzień Seniora

Wrzesień 2000 r.

Pozyskanie dla gimnazjum pracowni komputerowej ze środków MEN.

Wrzesień 2002 r.

Otwarcie Izby Regionalnej z bardzo bogatymi i unikalnymi zbiorami eksponatów związanymi ze Śląskiem i życiem Ślązaków.

Wrzesień 2003 r.

Stworzenie nowoczesnej sali językowej ze środków pozyskanych przez Radę Rodziców.

2003/2004

Organizacja Powiatowej „Gimnazjady Sportowej.

1 wrzesień 2004 r.

Powołanie rzecznika praw ucznia.

2005 r.

Wprowadzenie innowacji pedagogicznej mającej poprawić efekty nauczania matematyki w szkole i gminie Międzygimnazjalny Konkurs Matematyczny – „Szkolny Rachmistrz”.

2006 r.

Zaadaptowanie dwóch sal w wyremontowanej części starej szkoły.

15 października 2005r.

Nadanie imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Paniówkach

1 września 2008 r.

Zmiana nazwy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II na:

„Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II.”

2009 r.

Uroczyste obchody X - lecia Gimnazjum,

pożegnanie dyrektor mgr Danuty Hirsz.

Wrzesień 2009r.

Dyrektorem Gimnazjum zostaje

mgr inż. Małgorzata Wiśniewska.

13 grudnia 2009 r.

Koncert charytatywny w szkole na rzecz Remigiusza – ciężko chorego kolegi – ucznia III klasy gimnazjum, a zarazem wychowanka Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych w Borowej Wsi.

1 września 2010 r.

Utworzenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Paniówkach, który obejmuje Przedszkole, Szkołę Podstawową i Gimnazjum. Dyrektorem zespołu zostaje mgr inż. Małgorzata Wiśniewska.

Styczeń 2010 r.

Gimnazjum nr 2 w Paniówkach otrzymało decyzją Kapituły w Warszawie Certyfikat Jakości Szkoła Przedsiębiorczości.

Maj 2011 r.

Realizacja rządowego projektu edukacyjnego „Radosna Szkoła”.

1 września 2011 r.

Pasowanie na uczniów klasy pierwszej sześciolatków.

1 września 2011 r.

Oddanie do użytku Placu Zabaw, współfinansowanego w ramach projektu ministerialnego „Radosna Szkoła” oraz nowoczesnego kortu tenisowego.

Grudzień 2011 r.

Akcja charytatywna „Windą do nieba”, której celem była zbiórka pieniędzy na inwestycje służące zmniejszeniu barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych.

2012 r.

Montaż windy dla osób niepełnosprawnych oraz budowa łącznika.

15 marca 2012 r.

Szkolny Sejmik Uczniowski – wybór patrona gimnazjum bł. Jana Pawła II.

Kwiecień 2012r.

Stworzenie na dziedzińcu szkoły „Szkolnego Parku Odkrywców” w ramach realizowanego programu Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Forum Młodzieży Samorządowej.

19 marca 2012 r.

Włączenie naszej szkoły w Rodzinę Szkół noszących imię Jana Pawła II w Archidiecezji Katowickiej.

16 października 2013 r.

Nadanie imienia Jana Pawła II Gimnazjum nr 2 w Paniówkach.

27 kwietnia 2014 r.

Dziękczynny koncert chóru złożonego z uczniów, nauczycieli, Dyrekcji i Absolwentów w dniu kanonizacji Jana Pawła II w kościele św. Urbana w Paniówkach.

10 i 11 grudnia 2014 r.

Peregrynacja relikwii świętego Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

16 luty 2015 r.

Wprowadzenie nowoczesnego dziennika elektronicznego VULCAN UONET+, który zastąpił tradycyjne dzienniki.

Rekrutacja 2020-2021

DWA - Dziecięca Wszechnica Architektury - REKRUTACJA

Rekrutacja - Praca

Integracja Paniówki

Dziennik elektroniczny

Profilaktyka uzależnień

Pomoc dla uzależnionych od alkoholu i narkotyków

Platforma edukacyjna

Lepsza szkoła